home / despre / galerie / vedere în ambient / cum comand / contact


Notă de informare privind protecția datelor personale

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice SC EXMEDICO ADVERTISING SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este:

- preluarea si onorarea de comenzi online;

- promovarea promotiilor site-ului.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare atingerii scopului mai sus mentionat, realizarea facturii si onorarea comenzii.

 Refuzul dvs. determină imposibilitatea realizarii scopului mentionat si face imposibila onorarea comenzii.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari:

- operatorul din cadrul SC EXMEDICO ADVERTISING SRL, insarcinat cu prelucrarea datelor pentru comenzi si promovare de promotii ;

- angajatii operatorului SC EXMEDICO ADVERTISING SRL in vederea verificarii realizarii corecte a comenzilor.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la SC EXMEDICO ADVERTISING SRL – datele le gasiti in sectiunea « Contact » si va fi adresata adminstratorului - Tapalaga Irina. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

 Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

_______________________________________________________________

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.